18 de juny 2009

Les mans al cap

I tens el temps i tens l'espai, només un instant i només un trosset.